Vesmír

Jak vlastně chutná vesmír.
Jak snadno vstoupí ze tmy.
Jak snadno vchází ve sny
studánka
když se setmí.

A váží míň než vlastní stín.
A váží míň než vlastní stín.

Na poli duha stojí,
cesta je za ní dvojí.
Uprostřed louky prší,
měsíc je na návrších.

A váží víc než vlastní stín.
A váží víc než vlastní stín.

A září víc než slunce na tvářích.
A váží víc než vlastní stín.

A váží víc než měsíc nad hrází.
A váží víc než vlastní stín.

A váží víc než sítí rybáři.
A váží víc než vlastní stín.