Štěbetání Ptáků

Štěbetání ptáků, večer provází mě.
Na ulici napůlskloněný je strom.
Až do konců větví, mluví známou řečí.
Až do konců větvíbyl svěřený nám strom.