Sajumó

Seju najumó, naju sema najumó,
seju najumó, naju sema játa

Ó néju sajumó, sejunaja sajumó
ó néju sajumó, najusema játa

Stávala zámek a v něm stín
malý mýval, králův syn
Za svou princeznou stále chvátal

Okna svírá modrý džbán
v srdci zpívá cestou lán
Chodí zahradou bílá máta

Vzal tu sílu na svou dlaň
tu co hlídá lítá saň
Běží za duhou bílá máta

Ó néju sajumó, sejunaja sajumó
ó néju sajumó, nejusama játa

Měsíc stříhal ovcím stín
od něj příběh časů vím
jak šli zahradou
máma, táta

Závoj časů vítr vzal
očím svítí zlatý grál
tvoří duši mou
áta-káta

Ó néju sajumó, sejunaja sajumó
ó néju sajumó, nejusama játa