Rameno Řeky

Slepé rameno řeky
opřelo se
celou váhou vody slunci vstříc

A mé je srdce zase Tvé

Slepé rameno řeči
opřelo se
celou váhou duhy
slunci vstříc

A mé je srdce zase Tvé
A Tvé je srdce zase mé

Slepé rameno řeky
opřelo se
celou váhou vody slunci vstříc.

A mé je srdce zase Tvé
A Tvé je srdce zase mé

Má posvátná řeko, má pramáti, mé světlo

A mé je srdce zase Tvé
A Tvé je srdce zase mé

Mé posvátné světlo, má pramáti, má cesto

A mé je srdce zase Tvé
A Tvé je srdce zase mé

Má posvátná řeko, má pramáti, mé světo

A mé je srdce zase Tvé
A Tvé je srdce zase mé