Něubyvajemaja Čáša

Vysoko v rukou zdvihněme číši co světlo z ní prýští
Vysoko v rukou zdvihněme číši věcí příštích

Něubyvajemaja čáša něubyvajemaja
Něubyvajemaja čášaněubyvajemaja

Vysoko v rukou zdvihněme číši něubyvajemaja!
Vysoko v rukou zdvihněme číši co světlo z ní prýští

Něubyvajemaja čáša něubyvajemaja
Něubyvajemaja čáša
něubyvajemaja

Vysoko v rukou zdvihněme číši
něubyvajemaja!
Vysoko v rukou zdvihněme číši věcí příštích

Něubyvajemaja čáša něubyvajemaja
Něubyvajemaja čášaněubyvajemaja