Kvetoucí

Na pláních kvetoucí je nebe
a pod ním kvetoucí je strom
a za ním kvetoucí je duha
a za ní kvetoucí je déšť
a za ním kvetoucí je Slunce
a za ním kvetoucí je dech

Ajakotómé, nejusama nejamo
tema nejamo tóké

A v kopcích točí se tam řeka
a nad ní točí se tam déšť
a nocí točí se tam břečťan
a za ním je kvetoucí svět hvězd

Ajakotómé, nejusama nejamo
tema nejamo tóké

Na pláních kvetoucí je nebe
a pod ním kvetoucí je strom
a za ním kvetoucí je Měsíc
a za ním je kvetoucí svět hvězd
a za ním kvetoucí je Slunce
a za ním kvetoucí je dech

Ajakotómé, nejusama nejamo
tema nejamo tóké
nejusama nejamo
tema nejamo tóké

tema nejamo tóké