Ani Labuť, ani Lůna

Ruce se dotkly skály a mraky couvaly
a barvy jejich dlaní se náhle setkaly.
Protože tolik si toho přáli a tolik doufali,
tolik si toho dali a tolik dostali,protože:

Ani labuť, ani Lůna nebe neoře
Ani labuť, ani Lůna není nahoře
jen čistý bílý plamen

Možná tak dlouho spali, možná se toulali,
možná si něco vzali anebo vzít si nechali.
Protože tolik se o to báli a tolik nedbali,
tolik se tomu dali a tolik doufali,protože:

Ani labuť, ani Lůna nebe neoře
Ani labuť, ani Lůna není nahoře
jen čistý modrý pramen

Ani labuť, ani Lůna nebe neoře.